โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 1 รับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

วันที่ 11 พ.ย.63 ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ณ ่โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ศิลปวิทยาคมรับการ ประเมิน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน มัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับจังหวัด