ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบนโยบายบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นโยบาย สพป.พิษณุโลก เขต 2 และแจ้งข้อราชการต่าง ๆ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา นำสู่การปฏิบัติ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2