ผอ.สพม.37 เข้าร่วมการประชุม “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” จังหวัดน่าน

ผอ.สพม.37 เข้าร่วมการประชุม “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” จังหวัดน่าน

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.37 พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จังหวัดน่าน

Facebook สพม.37 : ผอ.สพม.37 เข้าร่วมการประชุม “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน”