เลขาธิการ กพฐ.ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ(E5)และโครงการสานอนาคตทางการศึกษา (CONNEXT ED) ครั้งที่2/2563

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.พร้อมคณะผู้บริหาร สพฐ.ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ(E5)และโครงการสานอนาคตทางการศึกษา (CONNEXT ED) ครั้งที่2/2563โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ