สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกแมงเงา

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา  ธิศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1เป็นประธานทอดถวายและรับมอบผ้าป่าการศึกษา เพื่อสร้างรั้วและปรับปรุงโรงอาหาร ณ โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา ตำบลมีชัยอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก