สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ให้การต้อนรับนายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ และว่าที่ร้อยโทศุภวัชร ชำนาญนาค ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะข้าราชการ ประธานเขตคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และคณะที่ร่วมเดินทางมาส่งได้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และว่าที่ร้อยโทศุภวัชร ชำนาญนาค เดินทางมารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  ณ หอประชุมโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา