รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

ด้วย ศาลปกครองรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น โดยผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รับสมัครตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น