โครงการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หากสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์