สพป.หนองคาย เขต 1 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 08.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ตามกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามแนวการดำเนินงานระบบการดูแลนักเรียนพร้อมปล่อยคาราวานมอบเครื่องสิ่งของดังกล่าว สู่ทุกอำเภอในสังกัด โดยได้กำหนดให้สถานศึกษารายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรายงานรายชื่อนักเรียนที่มีสภาพด้อยโอกาสที่ต้องการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนตามลำดับความสำคัญ และดำเนินงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียน จำนวน 50 คน รวมเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ในโอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้มอบหมายให้กับคณะผู้บริหารในสังกัดได้เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนในอำเภอต่างๆ และพร้อมกันนี้ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ได้เดินทางไปมอบที่โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ด้วยตนเองอีกด้วย