สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุม คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองคาย

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย  ณ ห้องประชุม  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย โดยมีนายจรูญ  มะลาดวง ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในที่ประชุม ดังกล่าว