ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ปิดการประชุมการปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET

ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานปิดการประชุมการปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET และยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ณ ห้องประชุมดำรงวิทพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์