สพม.เขต16 (สงขลา-สตูล) นิทรรศการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ plc โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 เป็นประธานพิธีเปิด นิทรรศการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ professional learning community สานสัมพันธ์เครือข่ายทางวิชาการ ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เยี่ยมชมนิทรรศการวิธีการปฏิบัติที่ดีของกลุ่ม plc และมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติครู วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา