“จนท.ธุรการ  ลดภาระงานครู  เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันศุกร์ที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
“จนท.ธุรการ  ลดภาระงานครู  เพิ่มคุณภาพผู้เรียน”  จำนวน  ๑๔๓  โรงเรียน   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑