ธุรการโรงเรียน สพป.นครราชสีมา เขต3 รับนโยบาย ผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ประธานเปิดการอบรมพัฒนาธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยผ่านระบบประชุมทางไกล(ธุรการโรงเรียน ธุรการโรงเรียนจากนายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ จากนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ ตลอดจนสร้างวิธีการทำงานเป็นทีม ณ โกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา