สพป.สร.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการธุรการโรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

วันที่ 7 ธ.ค.2561  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  มอบหมายให้  นายวันชัย  คำพาวงศ์  รอง  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1   เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการธุรการโรงเรียน เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของธุรการโรงเรียน  ตามนโยบายลดภาระงานครูเพิ่มคุณภาพผู้เรียน  ณ ห้องประชุมโรงแรมทองธารินทร์  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัด  โดยที่ประชุมมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์  บรรยายให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ NEW DLTV ก่อนที่จะเริ่มการอบรมเชิงปฏิบัติการธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผ่านระบบ (Conference)