ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนจังหวัดชัยนาท ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนจังหวัดชัยนาท ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท โดย นางศุภรินทร์ เสนาธง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน