สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียน (Mindfulness In School : MIO)

ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียน (Mindfulness In School : MIO) ภายใต้โครงสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติในองค์กร MIO2 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านประทาย โดยมี นายสมศักดิ์ ประสาร ผอ.โรงเรียนบ้านปะทายกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการอบรม และยังได้รับเกียรติจากนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้