สพป.ยโสธร เขต 1 จัดประชุมบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา

นายขวัญเรือน แสบงบาล.ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มฯ และจนท.ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมือง จังหวัดยโสธร เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ