สพป.ลำปาง เขต1 ร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 พร้อมด้วยคณะข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาค ของจังหวัดลำปาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพ และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระยะทางการปั่น ตั้งแต่ศาลากลางจังหวัดลำปาง – ช่วงนคร รวม 29 กิโลเมตร อนึ่งจังหวัดลำปางได้กำหนดจุดเริ่มต้นขบวนจักรยาน จำนวน 5 ขบวน ตามถนน 5 สาย และให้ทุกชบน เข้าเส้นชัยพร้อมกัน ณ ข่วงนคร ประกอบด้วย ขบวนจักรยานจากศาลากลางจังหวัดลำปาง , ขบวนจักรยาน (จุดเริ่มต้นสวนสาธารณะเขลางค์นคร) และขบวนนักเรียน เยาวชน (จุดเริ่มต้นพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยกรุงเทพพาณิชย์ลำปาง) โดยมีประชาชนชาวลำปาง จำนวนกว่า 7,000 คน ร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดลำปาง ด้วยความจงรักภักดี ในการนี้ ผอ.สพป.ลำปาง 1 และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสานำอาหารว่างและเครื่องดื่ม มอบให้กับเด็กนักเรียนเยาวชน ผู้ร่วมงาน ตามจุดกำหนดของกิจกรรม