สพป.ระยอง เขต 1อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

7 ธันวาคม 2561 สพป.ระยอง เขต 1 ดำเนินการเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัด สพป.ระยอง เขต 1 จำนวน 115 คน พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบทางไกล (Conference) พร้อมกันทั่วประเทศ  รับฟังการมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยนายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสียน มีสบาย วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ