สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๓ โดยถวายพวงมาลาพระบรมรูป รัชกาลที่ ๖ ถวายบังคม มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ในสังกัดร่วมกันจัดพิธีถวายราชสดุดี  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ๒) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ได้ร่วมกันทำพิธีถวายราชสดุดี ๓) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และสโมสรลูกเสือแปดริ้ว และโรงเรียนที่เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี กล่าวให้โอวาทและกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี จำนวน ๒๙ โรงเรียน จำนวน ๔๘๕ คน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา