สพป.ยโสธร เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยกลุ่ม และศึกษานิเทศก์

นายขวัญเรือน  แสบงบาล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์  ครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 25  พฤศจิกายน  2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ  เพื่อมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติราชการ