ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2021-2022

ด้วย รัฐบาลฮังการี ประกาศให้ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2021-2022 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี หากสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum