สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดลพบุรี

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 ร่วมพิธีเปิด กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดลพบุรี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำกล่าวถวายราชสดุดี และนำผู้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานจากศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เข้าสู่ถนนนารายณ์มหาราชไปยังวงเวียนศรีสุริโยทัย (วงเวียนสระแก้ว) ปั่นตรงไปวนรอบศาลพระกาฬ วกกลับมายังถนนนารายณ์มหาราช ฝั่งขาเข้า และเมื่อถึงวงเวียนศรีสุริโยทัย ขบวนจักรยานได้เลี้ยวซ้ายไปทางถนนคันคลองชลประทาน เมื่อถึงจุดที่ 1 คือที่สำนักงานชลประทานที่ 10 กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 5 แสนตัว ลงในคลองอนุศาสนนันท์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ขบวนจักรยานได้ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน ผ่านตลาดเสาธง และพักที่จุดพักที่ 2 วัดโนนหัวช้าง สักการะพระพุทธโคตรคชมงคล พระประธานประจำอุโบสถ เพื่อความเป็นศิริมงคล – สี่แยกเอราวัณ อ้อมวงเวียนเทพสตรี เข้าเส้นชัยที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี รวมระยะทาง 33 กิโลเมตร ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดลพบุรี ต่างปลื้มปิติและมีความสุขที่ได้ร่วมกันแสดงพลังความสามัคคี และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ โดยจากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี รวมระยะทาง 33 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ครั้งนี้ จำนวน 6,878 คัน…นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน : ศน.นรากรณ์/ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)