สพป.พังงา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อลดภาระครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายลดภาระงาน เพิ่มคุณภาพผู้เรียน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ธุรการเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๗ คน โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านระบบ VDO Conference มีการรับฟังนโยบายจาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้น ผอ.กลุ่ม/หน่วย ใน สพป.พังงา ให้ความรู้ในภาระงานที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการโรงเรียน ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา