สพปหนองคายเขต 1 ดำเนินกิจกรรม “Big Cleaning Day”

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำรอง ผอ.สพป.นค.1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ดำเนินกิจกรรม  “Big Cleaning Day”  กิจกรรม  ๕ ส. ภายในสำนักงานและบริเวณโดยรอบสำนักงานฯ ตามนโยบายจังหวัดหนองคาย โครงการ “หนองคาย เมืองสะอาด เมืองน่าอยู่ เมืองน่ามอง” และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการดูแล สภาพภูมิทัศน์ พื้นที่สาธารณะ ถนนหนทาง และสถานที่ราชการให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการให้บริการให้เจ้าหน้าที่มีสภาพจิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี และขวัญกำลังใจดีพร้อมได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทำงานโดยมีทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ จัดสวนหย่อมพร้อมกับการปลูกพืชผักสวนครัว ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณรอบๆอาคาร สำนักงานฯและบริเวณด้านหลังสวนป่า สำนักงาน ฯ อีกด้วย