พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติครั้งที่ 68 …ยิ่งใหญ่ในระดับมาตรฐานของจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ชื่องาน  “หัตศิลป์ ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”

     วันนี้(6 ธ.ค. 61) เวลา 18.30 น. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ชื่องาน “หัตศิลป์ ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0” บริเวณลานกิจกรรมหน้าสนามฟุตบอลช้างอารีน่า อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.เขต 32 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริรหารระดับสูง นายณรงค์ แผ้วพลสงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผอ.ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ผอ.สพป.บร.1-4 ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ และผู้บริหารในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความรู้ความสามารถในทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านสุนทรียภาพทางดนตรี นาฏศิลป์ การแสดง สิ่งประดิษฐ์ และพลศึกษา และยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุกๆด้าน สู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต”

ผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดบุรีรัมย์ นักเรียนนักศึกษา ผู้สื่อข่าว สื่อมวลชน ร่วมประมาณ 5000 คน …ก่อนเริ่มงาน…ชมการแสดงเทพอัปสรานสุตตา (โรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม) …ตำนานเครื่องเคลือบพันปี (โรงเรียนภัทรบพิตร) …To be Number One (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม) …พิธีกรน้อย (ดีเจเยาวชน) ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเขมรและภาษาไทยอีสาน (โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม) …..เกริ่นนำเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติทีมาร่วมงานเข้าสู่เมืองปราสาทสองยุค จังหวัดบุรีรัมย์ สถานที่จัดงานในครั้งนี้….จากอดีตสู่ปัจจุบัน…ภายใต้คำขวัญ “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา” และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเมืองบุรีรัมย์ “บุรีรัมย์สันติสุขบนความพอเพียง ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเลียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1” …ต่อจากนั้นเริ่มกิจกรรมแสดง 4 องก์ ประกอบด้วย องค์ที่ 1 วิวัฒนาการมนุษย์ก่อ ศรัทธา/ องก์ที่ 2 ศิลปะนำปัญญา เป็นอาวุธ /องก์ที่ 3 อารยธรรมส่องคุณค่า ผดุงราก ภูมิพันธุ์ และองก์ที่ 4 เด็กไทยสืบศิลปะวิสุทธิ์ ประดับโลก แลงาม (โรงเรียนบัวหลวงพิทยาคม โรงเรียนนางรองและโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม.32) และในโอกาสเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายธีระวัฒน์ วุฒิคุณ ประธานดำเนินการจัดงานได้กล่าวพบผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมกิจกรรมทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนจังหวัดบุุรีรัมย์ทุกมิติภายใต้มาตรฐาน “บุรีรัมย์โมเดล”

สำหรับการจัดงาน ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีกิจกรรมหลักสำคัญคือ การประกวดแข่งขันความสามารถของนักเรียนด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมถนนคนเรียน กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักเรียน และโรงเรียนจำนวน 76 เขตพื้นที่การศึกษาจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดการแข่งขันความสามารถของนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 679 กิจกรรม มีสนามแข่งขันจำนวน 43 สนามในพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นางรอง หนองกี่ สตึก พุทไธสง คูเมือง ลำปลายมาศ ประโคนชัย กระสัง พลับพลาชัย และอำเภอห้วยราช มีครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการตัดสินด้านต่างๆ ตลอดทั้งบุคลทั่วไปเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก กระจายไปยังพื้นที่อำเภอต่างๆ ที่เป็นสนามแข่งขันในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

        และในโอกาสเดียวกันได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ รางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) นายสมชาย นิลแก้ว การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ผศ.ดร.ภานุวัฒน์ เสงี่ยม และการประกวดเพลง นายภาสกร บาลไธสง จากนั้นประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์ให้เจ้าภาพในปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และคณะรับมอบตามลำดับ

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงานทุกภาคส่วน สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ที่สนับสนุนสถานที่ในการจัดการแช่งและพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มณฑลทหารบกที่ 26 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์จำกัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน ที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีย่ง สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้###

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

ประวัติการศึกษา

– ระดับปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
– ระดับปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
– ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
– ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
– ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
– เลขาธิการคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
– รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การอบรม

– หลักสูตรเตรียมหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ปี 2544
– หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงรุ่นที่ พ/2541
– หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.) รุ่นที่ 2
– หลักสูตรโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 6 ปีงบประมาณ 2558
– หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับยกย่อง

– เครื่องหมาย เชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ปี 2554
– เกียรติบัตรผลการบริหารจัดการกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2555  ระดับดีเยี่ยม
– โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลศิษย์ปัจจุบัน ดีเด่น จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
– เกียรติบัตรเป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่งผู้ตรวจการลูกเสือ
– เกียรติบัตรเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557
– โล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการ ปี 2556
– เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี”ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัดประจำปี 2557
– โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2557
– เกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาในโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อเนื่องกัน 3 ปี (ปีการศึกษา 2556-2558)
– โล่และเกียรติบัตร โล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2558 ประเภทหน่วยงาน ระดับดีเด่น

นายอัมพร พินะสา

นายอัมพร พินะสา

พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566

นายอัมพร พินะสา

ประวัติส่วนตัว
การศึกษา
ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการรับราชการ

ปี 2563 1 ต.ค. 63 – ปัจจุบัน                เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี 2563 18 ม.ค. 63 – 30 ก.ย. 63       เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปี 2562 18 ธ.ค. 62 – 17 ม.ค. 63        รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปี 2562 9 เม.ย. 62 – 17 ธ.ค. 62         รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี 2560 16 ต.ค. 60 – 8 เม.ย. 62        ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี 2559 15 ธ.ค. 59 – 15 ต.ค. 60       ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ปี 2557 2 ต.ค. 57 – 14 ธ.ค. 59          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ปี 2554 26 ส.ค. 54 – 1 ต.ค. 57          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ปี 2552 28 ก.ย. 52 – 25 ส.ค. 54       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
ปี 2547 22 ธ.ค. 47 – 27 ก.ย. 52        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
ปี 2547 22 ก.ย. 47 – 21 ธ.ค. 47         ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
ปี 2546 13 พ.ค. 46 – 21 ก.ย. 49       หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอท่าสองยาง สปจ.ตาก
ปี 2533 5 ก.พ. 33 – 12 พ.ค. 46        ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอศรีวิไล สปจ.หนองคาย
ปี 2529 16 ม.ค. 30 – 4 ก.พ. 33         ครู โรงเรียนบ้านนาทราย สปอ.บึงกาฬ สปจ.หนองคาย
ปี 2527 21 ธ.ค. 27 – 15 ม.ค. 30         ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สปอ.เลิงนกทา สปจ.ยโสธร

การฝึกอบรมที่สำคัญ
หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/62 (25 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2562) จัดโดย หน่วยราชการในพระองค์ 904
หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส. 6) ปี พ.ศ. 2562 (ก.พ. – มิ.ย. 2562) จัดโดย สำนักงบประมาณ
หลักสูตร วปอ. รุ่น 60 (1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561) จัดโดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตร โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 (18 ก.ย. – 22 ต.ค. 2558) จัดโดย สำนักงาน ก.พ.
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 3 (18 ส.ค. 2556 ถึง 8 มี.ค. 2557) จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
ตระกูลมงกุฎไทย มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ปี 2563
ตระกูลช้างเผือก ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช. ) ปี พ.ศ. 2560
ตระกูลมงกุฎไทย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ปี พ.ศ. 2554

นายอำนาจ วิชยานุวัติ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ

พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563

ประวัติ นายอำนาจ วิชยานุวัติ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
………………………….
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ค.บ. (พลศึกษา) วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยรำไพพรรณี
ระดับปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับปริญญาเอก ค.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์

ประวัติการทำงาน
1. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3
2. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)
5. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
7. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11
9. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 14
10. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 และ 9
11. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 3
12. ผู้นำและหัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ
13. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติการอบรม / ดูงาน / ฝึกงาน
1. หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 2 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
3. หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
4. หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม
5. หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยการตำรวจ
6. หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 8 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
7. หลักสูตร “นักบริหารการงบประมาณระดับสูง” รุ่นที่ 4 สำนักงบประมาณ
8. หลักสูตร “การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง” (ปยป.) รุ่นที่ 2 สำนักงาน ก.พ.
9. หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10. หลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 5”
11. หลักสูตร “ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 7”

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม.
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช.

เหรียญราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน
1. เหรียญราชการชายแดน
2. เหรียญจักรพรรดิมาลา
3. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2

นายสุเทพ ชิตยวงษ์

นายสุเทพ ชิตยวงษ์

พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2562

ประวัติ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

………………………….

ประวัติการศึกษา

 • ปรัชาญาดุษฎีบัญฑิต[ปร.ด.] Doctor of Philosophy[Ph.D] การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • Doctor of Education[Ed.D] Education Adminstration University of Northern Philippines [UNP]

 • การศึกษามหาบัญฑิต[กศ.ม.] การประถมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน จังหวัดชลบุรี

 • การศึกษาบัญฑิต[กศ.บ.]ชีววิทยา/เทคโนโลยีทางการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน จังหวัดชลบุรี

 • ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง [ป.กศ.สูง] วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครู จันทรเกษม กรุงเทพ

ประวัติการทำงาน

 • เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปัจจุบัน)

 • เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 • ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3

 • ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3

 • ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง

 • หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเกาะสีชังและอำเภอหนองใหญ่ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี

 • ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอนตูม สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม

 • ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอเกาะสีชัง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี

 • อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ

 • ครูผู้สอนโรงเรียนเกษตรกรรมบ้านบึง,อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเกษตรกรรมบ้านบึง ระดับ ปวช. และปวส. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2523-2526)

นายบุญรักษ์  ยอดเพชร

นายบุญรักษ์  ยอดเพชร

พ.ศ. 2560 - 2562

ประวัติ ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

………………………….

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต กศบ.คณิตศาสตร์ สถานบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์พิษณุโลก เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๒๕

 • ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ศศ.ม. บริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙

 • ระดับปริญญาเอก Degree of Doctor of Philosophy PH.D สถาบันการศึกษา SARDARPATEL University เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑

การศึกษาระดับอื่น ๆ ที่สำคัญ

 • ระดับปริญญา หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๒๔ ปรอ.๒๔ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕

การฝึกอบรม

 • อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงภาครัฐ (ส.นบส.) รุ่นที่ ๖ ดำเนินการโดย สำนักงาน ก.พ.

 • อบรมหลักสูตร “โฆษกกระทรวง” โดยสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

 • อบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ภาครัฐ รุ่นที่ ๒๘ โดยกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสำนักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ประวัติการรับราชการ

 • เริ่มรับราชการวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๓ ตำแหน่ง ครู ๒ ระดับ ๒ โรงเรียนวัดคูยาง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

 • ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

 • หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย

 • หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย

 • หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

 • หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

 • ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปัจจุบัน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา

ดร.คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา

พ.ศ. 2549 - 2552
ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

พ.ศ. 2546 – 2547

ข่าว/ภาพ : สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
เว็บมาสเตอร์ สพป.บุรีรัมย์เขต 4 /เครือข่ายประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ : www.br4.go.th
ลิงก์ภาพกิจกรรม : กล้อง |ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์|