สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธร รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๑

วันที่ ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ในสังกัด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒  และ พ.ต.อ.ประเดิม จิตวัฒนาภิรมย์ ผกก.สภ.ราชสาส์น, ส.ต.ท.วุฒิชัย โพธิ์แสง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ราชสาส์น, ร.ต.อ.นัฐวุฒิ กงพาน รอง สวป.สภ.สาวชะโงก, พ.ต.ท.ญาณาธร สนิทปัญญาวุโธ รอง ผกก.ป.สภ.บางคล้า, พ.ต.ต.ภูมิสิษฐ์ มากเขียนไป สวป.สภ.แปลงยาว, พ.ต.อ.เสถียร เหลาเกิ้มหุ่ง ผกก.สภ.พนมสารคาม, ด.ต.อุทัย แว่นประโคน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางคล้า, ร.ต.อ.สุทัศน์ ทองกล่อม สวป.สภ.เขาหินซ้อน, พ.ต.ท.วุฒิชัย จิตไพบูลย์ สว.สภ.หนองแหน, พ.ต.อ.จิณวัตร ก้อนทองดี ผกก.สภ.คลองเขื่อน ข้าราชการตำรวจที่รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม และงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด เข้าร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. และพุธเช้า ข่าวโรงเรียนตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน  และประชาชน  ครั้งที่  ๔๗/๒๕๖๑ ผ่านทางระบบ VDO  conference  โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะฯ  เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายบริหารการศึกษา  ต่อจากนั้นนายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้ประชุมปรึกษาหารือในที่ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างสถานศึกษากับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ตลอดจนการกำหนดแนวทางร่วมกันเพื่อให้ความคุ้มครองความปลอดภัยและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากภัยคุกคามและอาชญากรรมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษาในบางโอกาส โดยเฉพาะพฤติการณ์นักเรียนตีกัน และการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ โดย ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ในการนี้  ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน พร้อมทั้งบุคลากรของ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ติดตามรับชมผ่านทาง ช่องทาง ต่าง ๆ ดังนี้ ๑. สถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง DLTV ช่อง ๑๔ ๒. ผ่านทาง ยูทรู www.youture.com/obectvonline ๓. ผ่าน www.obectv.tv