สพม.33 (สุรินทร์) ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 47/2561

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 พร้อมด้วย นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพม.33 นางปติมา กาญจนากาศ รอง ผอ.สพม.33 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน รวม 26 คน เข้าร่วมประชุมในรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ประจำวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 3 อาคารพญาคชสาร สพม.33 

ในโอกาสนี้ มีวาระพิเศษ เป็นข้อหารือและปฏิบัติการร่วมกันในเรื่องการดูแล และคุ้มครองนักเรียน รวมถึงการขับเคลื่อนงานต้านยาเสพติดระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร มีที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ดำเนินรายการ เพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนร่วมกำหนดแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมี เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ และสภ.เมืองสุรินทร์ มาร่วมรายการด้วย จำนวน 21 นาย นำโดยพ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ 

ภายหลังจากจบรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ได้หารือข้อราชการร่วมกันในเรื่องการดูแล และคุ้มครองนักเรียน รวมถึงการขับเคลื่อนงานต้านยาเสพติด ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ อีกด้วย

รับชมภาพการประชุมเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1841861065937364&type=1&l=9936a24659