สพป.น่าน เขต 2 รับชมรายการ พุธเข้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 47/2561

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายประสิทธิ์  ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ร่วมกับตำรวจในพื้นที่เขตบริการของ สพป.น่าน เขต 2 จำนวน 7 อำเภอ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” และ“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 47/2561 เพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนงานต้านภัยยาเสพติดทั่วประเทศระหว่าง สพฐ. กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อร่วมดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2