สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 47/2561 ประจำวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 48 ประจำปี 2561

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00-08.30 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 47/2561 ประจำวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้

1) การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง – ที่มาของ “งานฤดูหนาว” ในอดีตกับงาน “อุ่นไอรัก” – เชิญชวนแต่งกายในชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 หรือ ชุดไทยแบบต่าง ๆ ด้วยผ้าไทยในงาน “อุ่นไอรัก” ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 61 ถึงวันที่ 19 ม.ค. 61 – ช๊อปช่วยชาติ ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศ

2) เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู จำนวน 7 เรื่อง – พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.บุรีรัมย์ – รมว.ศธ. มอบนโยบายการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสังกัด สพฐ. – พิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณ หอประชุม สพม.28 จ.ศรีสะเกษ – การบรรยายพิเศษในการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการมี/เลื่อนวิทยฐานะ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ.พิษณุโลก – รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยมโครงการลานกีฬาเพื่อประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหมากเข้ง จ.อุดรธานี – การประชุมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม – การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ของ สพป.

3) แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 1 เรื่อง – นโยบายการขับเคลื่อนงานต้านภัยยาเสพติดทั่วประเทศ ระหว่าง สพฐ. กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 48 ประจำปี 2561 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)