สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมประชุมทางไกล การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน และสถานศึกษา

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และ บุคลากร สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE  เพื่อรับฟังนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน และสถานศึกษา ณ ห้อง conference room  สพป.สงขลา เขต 3 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก ขยายองค์ความรู้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และเพื่อให้เกิดผล ประสิทธิภาพตามเป้าหมายในการประเมินตามมาตรการลด และคัดแยก ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดให้มีระบบการคัดแยกขยะ การแก้ปัญหาขยะในหน่วยงาน/สถานศึกษาย่างยั่งยืน โดยให้สพท.ทำคลิปกิจกรรมของหน่วยงาน และรร.ขนาดใหญ่ รร.ขนาดกลาง และรร.ขนาดเล็ก รวม 4 คลิป ความยาว 3-5 นาที ลงยูทูปและส่งลิงค์ ไปยัง สพฐ. ภายในวันที่ 31 ม.ต.2562 โดยสำนักติดตามและประเมินผลฯ จะคอยติดตามการดำเนินงานรณรงค์จัดการขยะ ของหน่วยงาน และรร.ต่อไป