สพป.นครราชสีมา เขต3 อบรมให้ความรู้ “การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”

เช้าวันนี้ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ปนะธานเปิดการอบรม ให้ความรู้ “การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สังกัดสพป.นครราชสีมา เขต3  กว่า 200 คน  ณห้องประชุมโกลเด้นแกรนบอลรูม โรงแรมโกลเด้นแลนด์รีสอร์ท อำเภอโชคชัย นครราชสีมา (สุภรัฐ แป้นตงพะเนาว์ ภาพ/ข่าว)