ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี

ด้วย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ได้ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ นี้ โครงการ ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี