สพป.สระบุรี เขต ๒ รับมอบนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะ

สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE
เพื่อรับมอบนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา

วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ โดย นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE เพื่อรับฟังนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา โดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต ๒