สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ไม่ประมาท…การ์ดอย่าตก

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 (เวลา 09.30 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) มอบหมายให้ นายมนูญ รักดี รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานการประชุมทีมบริหารเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเน้นย้ำ เรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นศ.3