โครงการประกวดแข่งขันออกแบบ งานกาชาดออนไลน์ในจิตนาการ

ด้วย สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการจัดโครงการ Red Cross Fair Idea Challenge 2021 การประกวดแข่งขันออกแบบ งานกาชาดออนไลน์ในจิตนาการ ด้วยโปรแกรม Minecraft Education หากสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประกวดแข่งขันออกแบบ งานกาชาดออนไลน์ในจิตนาการ