สพป.อุดรธานี เขต ๔ รับนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ) โดยได้เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัยในชั้นเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่ง ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ ได้นำนิทรรศการของโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้ชมการนำเสนอภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สพฐ.