สพป.นครราชสีมา เขต 1 กลั่นกรองตรวจสอบจำนวนนักเรียนในสถานศึกษา

วันพุธที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการตรวจสอบจำนวนนักเรียนในสถานศึกษา โดยมี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑
และประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมดาวเรือง 
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑