ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมต้อนรับรศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมต้อนรับ รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามโครงการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกลุ่มพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนในกลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนในกลุ่มรัชมังคลาภิเษก