สำนักอำนวยการ สพฐ.จัดกิจกรรม”ขยับวันละนิด พิชิตOffice Syndrome”

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สำนักอำนวยการ (ทีปรึกษาฯสพฐ.)เป็นประธานเปิดกิจกรรม”ขยับวันละนิด พิชิตOffice Syndrome”ของสำนักอำนวยการ สพฐ.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ สพฐ.ห่างไกลจากโรคOffice Syndromeโดยเริ่มจากบุคลากรของ สำนักอำนวยการ สพฐ.จากนั้นจะขยายเป็นวงกว้างให้ครอบคุมทุกสำนัดที่อยู่ในสังกัด สพฐ.


สำหรับอาการของสภาวะ”Office Syndrome”จะมีอาการคืออาการปวด ตามกระดูก ข้อต่อ เส้นประสาท และกล้ามเนื้อ ลักษณะอาการขยับเขยื้อนแล้วมีเสียงกรอบแกรบ ขยับแล้วเจ็บแปลบๆ คอยื่นไปข้างหน้า หลังค่อม กระดูกสันหลังคด กรกะดูกสันหลังแอ่นงอ กล้ามเนื้อไม่ค่อยมีแรง ชาหรือกล้ามเนื้อกระตุก สาเหตุของการเกิดสภาวะOffice Syndromeคือการนั่งหน้าคอมพิวเตอร์หรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยท่าทางซ้ำๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานานมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวันท่าทางในการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น การนั่งหลังค่อม ท่าก้มหรือเงยคอมากเกินไปสภาพแวดล้อมหรืออุปกรณ์ในการทำงานไม่เหมาะสม
สภาพร่างกายที่อาจส่งผลต่ออาการเจ็บป่วย เช่น ภาวะเครียดจากงาน การอดอาหาร การพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลให้ร่างกายต้องแบกรับความตึงเครียดปราศจากการผ่อนคลาย