สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 47/2561

วันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 47/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.
เป็นประธาน เป็นประธานในการประชุมคอนฯ เพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนงานต้านภัยยาเสพติด ระหว่าง สพฐ. กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชบาเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1