การติดตามตรวจสอบรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน

วันที่ 13 ธ.ค.2561 เวลา 10.00 น. นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และบุคลากร สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบconference  เรื่องการเตรียมความพร้อมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน ณ ห้องconference  room สพป.สงขลา เขต 3