สพป.ระยอง เขต 1 ประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE ขับเคลื่อนต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00น. นางช่อชะบา ชื่นบาน รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมกับ ตำรวจในพื้นที่จังหวัดระยอง ทุกพื้นที่ รับชมรายการพุธเข้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 47/2561 เกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนงานต้านภัยยาเสพติดทั่วประเทศ ระหว่าง สพฐ.กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อร่วมกันดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมคุรุสภา สพป.ระยอง เขต 1