สพป.ลพบุรี เขต 1>ประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของ นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของ โดยมีนางสาวเพ็ญภา เกตุจิ๋ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป. ลพบุรี เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการได้ร่วมกันดำเนินการฯ ดังกล่าว ตามองค์ประกอบที่ 1 ถึงองค์ประกอบที่ 3 โดยมีนายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นผู้เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการ ในครั้งนี้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จังหวัดนครปฐม …นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล/ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)