สพม.10 ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและเปิดตัวโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

สพม.10 โดย ดร.นิกูล  ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและเปิดตัวโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พร้อมทั้ง ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์​ สร้างคนดีให้แผ่นดิน ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561