สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุม Conference ติดตามตรวจสอบการรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒
และผู้อำนวยการกลุ่มร่วมประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE เพื่อรับฟังการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒