สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล video conference เพื่อรับนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา

วันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรผู้รับผิดชอบ ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล video conference เพื่อรับนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา
โดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน และนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน พร้อมคณะ ร่วมมอบนโยบายดังกล่าว ณ ห้องประชุมชบาเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1