สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและเปิดตัวโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและเปิดตัวโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท โดยมีนายมนตรี สืบสิงห์ รองประธานอนุกรรมการภาคกลางและภาคตะวันออกโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และพิธีเปิดโครงการ ประกาศเจตนารมณ์ สร้างคนดีให้แผ่นดิน พร้อมบรรยายพิเศษ “การสร้างครูดีให้แก่แผ่นดิน” โดย พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน และมีพิธีลงนามความร่วมมือโครงการฯ โดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดินกับองค์การภาคีร่วมดำเนินการ (สพฐ., สช., สถ. เป็นต้น) และหน่วยงานทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 73 แห่ง (ศธจ., สพป., สพม., ปส.กช.) มีพิธีปฏิญาณตน มีการบรรยายเรื่องการพัฒนาสมรรถนะครูในยุค 4.0 โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และภาพรวมโครงการเครือข่ายฯ (สำหรับผู้บริหาร) โดย นายอำนาจ จารุมณีโรจน์ เลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ปิดท้ายด้วยเวทีเสวนา “โครงการนี้สร้างคนดีให้แผ่นดินได้จริงหรือ” โดยผู้บริหารและครูที่ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน ระดับชาติ เป็นอันเสร็จพิธี ณ หอประชุมบุณยเกตุ คุรุสภา กรุงเทพฯ …นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน : นายมนตรี สืบสิงห์/ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)