“ตานี 1 ระดมทุน เปิดครัว รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โดยนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม “ตานี 1 ระดมทุน เปิดครัว รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ซึ่งมีการระดมทุนทรัพย์จากผู้บริหารเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันมาแล้ว ประมาณ 130,000 บาท เพื่อจัดทำอาหารกล่อง  น้ำดื่ม ไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ จำนวน1 พันกล่อง 

อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านรูสะมิแล โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) โรงเรียนบ้านปาเระ โรงเรียนบ้านบานา โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย และโรงเรียนบ้านสะบารัง ที่ช่วยกันปรุงอาหารกันสุดฝีมือ และทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จะนำเงินทั้งหมดที่เหลือ นำไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบต่อไป

พงศ์สัณห์ อุ่นอก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
พงศ์สัณห์ อุ่นอก

Latest posts by พงศ์สัณห์ อุ่นอก (see all)